გარემოს დაცვა

განსახლება და სოციალური პასუხისმგებლობები

საგანმანათლებლო საქმიანობა

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონით მოთხოვნილი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა